Begeleiding

Wij helpen je op weg

Onze begeleiding is gebaseerd op het 12-stappen Minnesota Model. We gaan daarbij uit van wat je wél kunt en stimuleren je om zoveel mogelijk zelf te doen. Je zelfredzaamheid neemt hierdoor toe waardoor je beter gaat functioneren, je zelfvertrouwen neemt toe en je kunt steeds beter zelfstandig meedraaien in de maatschappij.

We onderzoeken samen wat het beste traject voor je is en steunen je bij alles wat je daarbij tegenkomt. Dagelijks bespreken we je hulpvragen en evalueren we vanuit onze expertise de voortgang. Op deze manier optimaliseren we gaandeweg een blijvend herstel. We hebben geen wachtlijsten, dus je kunt direct bij ons terecht. Het is aan jou om je hulpbehoefte te accepteren.

Pluspunten +

Direct hulp, geen wachtlijsten.

Onze begeleiding is gebaseerd op het 12-stappen Minnesota Model.

Onze ondersteuning is zo kort mogelijk en zo lang als nodig.

Ambulante begeleiding op afstand is mogelijk als de omstandigheden daarom vragen (e-mail, telefoon, beeldbellen).

Betrokkenheid +

Gezamenlijke besluitvorming.

Cliëntparticipatie bij beleid en behandeling.

Cliëntwaardering en waardering naasten.

De bewoner heeft op eigen verzoek inzage in zijn dossier.

Begeleidingsplannen worden duidelijk en goed leesbaar opgesteld.

Familie en naasten worden op de hoogte gehouden.

Jij hebt de regie, samen staan we sterk.