Dagbesteding

Elke dag is een nieuw begin

Onze dagbesteding bestaat uit een activiteitenprogramma onder leiding van professionals. Dit programma geeft je structuur en vult je dag zinvol. Daarbij stimuleert het je zelfstandigheid en helpt het jezelf te ontplooien. Onze dagbesteding brengt je weer in beweging en draagt zo bij aan je lichamelijke én geestelijke gezondheid. Het is een belangrijke stap op weg naar een nieuw begin.

Elke week bieden we activiteiten aan zoals: workshops, lezingen, voedingsadviezen, sport en beweging met personal trainers en verrassende uitstapjes.

Pherenike biedt 3 vormen van professionele dagbesteding:

Beleving +

De belevingsgerichte dagbesteding geeft nieuwe ervaringen, structuur en stabiliteit. Je leert om te gaan met beperkingen en hoe je zo zelfstandig mogelijk kunt leven. De activiteiten zijn er bovendien op gericht om terugval en sociale uitsluiting zoveel mogelijk te voorkomen.

Arbeid +

De arbeidsmatige dagbesteding bied je een alternatief voor werk of school als je geen betaald werk kunt doen. Aan de hand van professionele begeleiding voer je werk – of schoolgerelateerde opdrachten uit. De activiteiten dragen bij aan je persoonlijke ontwikkeling en helpen je om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Ontwikkeling +

De ontwikkelingsgerichte dagbesteding is gericht op toekomstperspectief. Met de activiteiten werk je ernaar toe dat je binnen 1 jaar kan doorstromen naar een betaalde baan, een participatieplek of vrijwilligerswerk. Je leert hier vaardigheden die nodig zijn op de werkvloer. Daarbij leer je om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Geef zin aan je dag.